Finansal piyasalarda zaman zaman Altın/Gümüş Rasyosu, Altın/Bakır Rasyosu ve hatta Altın/Petrol Rasyosu gibi endekslerin sıkça dillendirilir.

Peki, altın/gümüş rasyosu ne işe yarar ve ne tür sinyaller barındırır? 

Rasyo Nedir?

Bazı öncü gösterge niteliği taşıyan rasyo kelimesi, İngilizce “Ratio”dan gelir ve “oran” demektir. Genelde işletmenin ya da kuruluşların faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal göstergelerdir. Oransal göstergeler çoğu zaman karar vericilerin karar alma ve yönlendirmelerinde büyük rol oynarlar.Altın/Gümüş Rasyosu aslında, Altın Ons fiyatının, Gümüş Ons fiyatına oranını (Altın’ın Gümüş’ten kaç kat değerli olduğu) temsil eder. Ancak, işin derin boyutuna baktığımızda ise çok daha farklı anlamlar ifade eder. Şöyle ki; Altın ve Gümüş’ün ortak özelliği emtia oluşlarıdır.

Madenlerin Sanayideki Rolü

Oysa ki değerli maden (gerek trade, gerekse takı vs. kullanımı amaçlı) ve tasarruf aracı olarak alınan ve saklanan altına karşın; gümüşün ise sanayide ara malı olarak kullanılması, değerli maden ve tasarruf aracı olarak kullanılmasından çok daha ön plandadır. Keza, altının da finansal piyasalarda “güvenli liman” olma özelliğinin tüm dünyada bilinen bir gerçek olduğu düşünülürse aslında iki emtiayı birbirinden ayrıştıran birçok şey sayabiliriz. 

Daha çok sanayide kullanılan gümüşün fiyatları, global çapta talebin sert bir şekilde daralma beklentisi ile ons altına nazaran daha fazla düşüş eğilimine giriyor. Zira, yukarıda da belirttiğim gibi ons altının bir finansal güvenli liman varlığı olarak kullanılması da(borsalarda veya diğer yatırım araçlarında yaşanan sert satışlarda yatırımcılar bir süre sonra güvenli limanlara yöneliyor); altın fiyatlarının düşüşünü gümüşe göre sınırlayan unsur olarak karşımıza çıkmakta.

Pandemi Rasyo Yorumlama Örneği

24 Şubat 2020’de 18.94$ seviyesini test eden gümüş fiyatları, pandeminin sanayi sektörüne vereceği zarar ve bu bağlamda küresel gümüş talebinin daralacağı beklentisi ile 16 Mart 2020’de 11.29$’a kadar gerileme gösterdi. Yine, 24 Şubat 2020’yi baz aldığımızda; bu tarihte ons altının 1689$’ı test etmesi sonrasında 28 Şubat’ta 1562$ seviyesine kadar geri çekilme oluşmuş, ancak sonrasında; 9 Mart 2020’ye kadarki süreçte güvenli liman talebi ile 1703$ seviyesine doğru bir ralli ortaya çıkmıştı.Ancak, her iki üründe yaşanan sert düşüşlere karşın; ons altının güvenli bir liman olarak kabul görmesinden olacaktır ki, ons gümüş fiyatının yaklaşık %40 düştüğü 24 Şubat 2020 – 16 Mart 2020 döneminde; ons altın fiyatındaki değer kaybı sadece %14 civarında kalmıştır. 

Bu da gösteriyor ki sanayi ara malı olarak kullanımı yoğun olan gümüş, ekonomilerin yeniden açılacağı ve buna paralel olarak sanayi üretimlerinin yeniden canlanacağı beklentilerinin yükseldiği dönemlerde altın fiyatlarına göre çok daha iyi performans göstermiş durumda. Keza, özellikle 23 Mart 2020’den sonraki süreçte borsalarda başlayan yükselişlerde yatırımcıların (bireysel, kurumsal, ETF vs.) güvenli liman varlığı olan ons altına olan rağbetinin oldukça sınırlı kaldığı görülmekte.

Kısaca Altın/Gümüş Rasyosu

Altın/Gümüş ve Altın/Bakır vb Rasyoları gibi endeksler altın lehine fiyatlandığı zamanlarda; ekonomilerin kötüye gitme eğiliminde olduğu ve buna paralel olarak resesyon ihtimallerinin ve deflasyonist baskının ön plana çıktığına işaret ederken, gümüş ve bakır lehine fiyatlamaların olduğu dönemlerde ise; ekonomilerin toparlanma potansiyeline ulaştığına dair sinyaller içermekte.

Benzer Gönderiler