Web sitemizin adresi: https://www.finansalyazar.com/

Finansal Yazar’a bağlı www.finansalyazar.com ‘un Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını içerir.

Gizlilik Politikası

Finansal Yazar Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri saklı tutar. Bilgiler belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Finansal Yazar üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi birinci önceliğimdir.

Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için finansalyazar.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen Kişisel Bilgileriniz, ilanlarınızı yayına almak, hizmetlerimizi sunmak, abone paketi ödemelerinizi gerçekleştirmek, vitrin ödemelerinizi gerçekleştirmek, hizmetlerimiz hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Finansal Yazar (Bundan böyle “finansalyazar” olarak anılacaktır) yukarıda bahsedilen durumlar dışında hiçbir bilginizi 3. şahıslarla paylaşmaz. Gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder.

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirimi

Bu web sitesini kullanmadan önce lütfen bu hükümleri ve koşulları okuyunuz. Bu siteyi kullanarak, bu anlaşmanın yasal olarak bağlayıcı olduğunu ve hükümleri ve koşulları sınırlama ya da istisna olmaksızın kabul etmiş sayılırsınız. Eğer bu koşulların tümünü kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayınız.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR & YARGI

Bu sitenin sunucusu, Türkiye’de konumlandırılmıştır. Buna uygun olarak site T.C’ nin kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işletilmektedir. T.C mahkemelerinin bu sitenin kullanılması ile ilgili tüm anlaşmazlıklar ve iddialar hakkında yasal karar mercii olduğunu kabul etmektesiniz. Site’ye T.C dışındaki ülkelerden de erişilebilmesine rağmen, site sadece T.C sakinleri tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Site, T.C de dâhil olmak üzere Avrupa Birliği sınırları içindeki ülkelerin tabi olduğu Veri Koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak işletilmektedir.

ERİŞİM

Sitemize bu kullanım hükümleri ve koşulları doğrultusunda erişim izni verilmektedir.

GÜVENLİK İHLALLERİ

Size verilebilecek herhangi bir kimlik, parola ya da anahtarın kaybı, çalınması ya da izinsiz olarak ifşa edilmesi gibi görünen güvenlik ihlalleri konularında bizi bilgilendirmek zorundasınız. Biz tarafınızdan bilgilendirilinceye kadar, izinsiz herhangi bir kullanımdan sorumlu olmaya devam edeceksiniz.

KANUNLARA UYUM

Sitemizi yürürlükteki herhangi ve tüm kanunlara, tüzüklere, kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak kullanmalısınız.

SORUMLULUKTAN KURTULMA

Sitemizin “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” sunulduğunu kabul etmektesiniz. Sitenin kullanımına ilişkin olarak, tatmin edici kalite, uygunluk, bilgisayar virüslerinden muafiyet ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemeye dair hususlar, ilgili mevzuatın tanıdığı en geniş ölçüde olmak üzere teminatımız dışındadır.

RİSK

Sitemizin kalitesi, işleyişi ve kullanımına ilişkin riskler bütünüyle tarafınıza aittir. Sitemizin kullanımı suretiyle erişilen tüm haberleşmeler, mesajlar ve diğer bilgiler sizin tarafınızdan riski size ait olmak üzere elde edilmiş olup, sitemizin kullanımı dolayısıyla doğabilecek her türlü kayıp sizin sorumluluğunuzdadır.

SORUMLULUĞUN REDDİ

Sitemizin erişilebilirliği ya da hizmet dışı kalmasından kaynaklanan, doğrudan ya da dolaylı, özel, rastlantısal ya da netice kabilinde doğan kâr, gelir, sözleşme ya da iyi niyet kayıplarından veya sitemizin kullanılması durumunda meydana gelebilecek iş kaybı, bilgisayar arızası, bilgisayar virüsleri, veri kaybı ya da herhangi bir sonuçtan sorumlu değiliz. Bu sorumluluk istisnaların uygulanması, siz veya üçüncü kişilerin bu tür bir kayba maruz kalabileceği hususunda uyarılmış olmamız şartına bağlıdır.

HATALAR VE/VEYA İHMALKÂRLIK İÇİN SORUMLULUĞUN REDDİ

Bu sitede yer alan, gözden kaçırılmış yahut hatalı herhangi bir bilgi,materyal ve fonsiyon ve ihmalden doğan tüm sorumlulukları, ilgili mevzuatın imkan tanıdığı en geniş ölçüde olmak üzere reddediyoruz.

ÖLÜM, ŞAHSİ YARALANMALAR VE SAHTECİLİK

Bu hükümlerdeki hiçbir düzenleme, bizlerin ihmali yahut yalan beyanından doğan ölüm ya da yaralanma hadisesine ilişkin sorumluluklarımıza halel getirmez.

SİTE İÇİNDEKİ BİLGİLER

Bu sitedeki bilgilerin amacı yalnızca genel bir yol göstermektir. Bizim ve ya bizimle bağlantılı ya da ilişkili herhangi bir firma için satış teklifi oluşturma ya da herhangi bir ürünü teşvik etmek niyeti taşımamaktadır.

SİTE HAKKINDAKİ TELİF HAKLARI

Bu sitenin barındırdığı bilgiler firmamıza aittir ya da firmamıza lisansı verilmiştir ve T.C’nin telif hakları yasaları, uluslar arası telif hakları sözleşmeleri ve yasaları ve ilgili diğer telif ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu bilgileri bilgisayarınıza indirmenize ancak ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için izin verilmiştir fakat bunu yaparken herhangi bir ticari marka, telif ya da tescil ibaresini kaldıramazsınız. Yukarıda açıkça belirtilenlerin haricinde, burada yer alan hiçbir şey finansalyazar’ın lisans yahut başka bir hakkını bahşediyor olduğu şeklinde yorumlanamaz.

TİCARİ MARKALAR

Başka bir tüzel kişiye ait oldukları belirtilmediyse, bu sitede yer alan ® ya da ™ veya etrafındaki yazı tipinde farklı bir yazı tipi kullanılarak tanımlanmış tüm ürün adları, logo ve servisler finansalyazar ya da bağlı şirketleri tarafından sahip olunan ticari markalardır ya da finansalyazar veya bağlı şirketlerinin lisansını haiz olduğu ürünlerdir. Özel bu hükümler ve koşullar tarafından izin verilmediği ya da finansalyazar tarafından belirli bir biçimde yazılı olarak izin verilmediği müddetçe veya finansalyazar ürün ve hizmetlerini tanımlama amacıyla kullanılmaları haricinde, bu ticari markaların tarafınızdan kullanımı yasaktır. Tarafımıza ait olmayan bir ticari markanın sitemizde görüntülenmesi, sahibinin herhangi bir lisans vermiş olduğu anlamı taşımaz. Marka hakkına tecavüz kastı yoktur ve bundan ticari marka sahibinin ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi desteklediği anlamı çıkarılamaz. Aynı şekilde, ticari markanın görüntülenmesi bizim ticari marka sahibini, web sitesini ya da ürünlerini ve/veya hizmetlerini desteklediğimiz ya da onayladığımız anlamına gelmez.

SİTEDE İLAN EDİLMİŞ İÇERİĞİN KALDIRILMASI

Siteye yüklenen herhangi bir içeriğin takibi ya da içeriğe müdahale edilmesi gibi bir sorumluluk taşımamamıza rağmen, uygunsuz bir yüklemenin dikkatimize sunulması halinde, bu tür yüklemelere uygun şekilde müdahale etmek, içeriğini değiştirmek ya da tamamen siteden kaldırmak konusunda hakkımızı saklı tutarız.

HAKARET/TELİF HAKLARI İHLALLERİ

Sitemize hiçbir şekilde “Yasak İçerik” olarak da adlandırılan yasadışı aktiviteleri teşvik eden, veya yasadışı faaliyet özelliği olan veya suça delil sayılabilecek, başkalarının haklarına tecavüz eden, hak sahibinin bilgisi ve izni olmadan, saldırgan, müstehcen, küçük düşürücü, rencide edici, yanıltıcı, küfür içeren ve benzeri şekilde uygunsuz kişi ya da grupları tahrik edici unsurları içeren, herhangi bir kişiye zarar vermeye yönelik veya sitenin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik virüs, kurtçuk, bozuk dosya, truva atı veya benzeri zararlı kod içeren her türlü içerik ve bilgisayar kodu ve bu sayılanlardan herhangi birine bağlantı (link) içeren içeriklerle ilgili işlemlerde kullanılamaz ve telif hakkı sahibinden izin almadan, telif hakkı ile korunan bilgi ya da içerik yüklenemez.

TELİF HAKKI GARANTİ LİSANSINIZ

Herhangi bir içerik yükleyerek, bu içeriğin telif hakkını elinizde bulundurduğunuzu ya da telif hakkı sahibinden onay aldığınızı temin etmiş ve belirtmiş kabul edilmekte olup, buna ek olarak bize ve diğer site kullanıcılarına bu bilgiyi sergileme, kopyalama, yayınlama, dağıtma, iletme, basma ve kullanma lisansını şahsa münhasır olmayacak şekilde vermektesiniz.

TAZMİNAT

Bu hükümlerin getirdiği kısıtlamaların herhangi birini ihlal etmeniz halinde bu tür bir ihlal ile bağlantılı ya da bu tür bir ihlal nedeni ile ortaya çıkabilecek tüm kayıpları, maliyetleri ya da hasarları, mahkemenin hükmettiği yargılama giderleri de dâhil olmak üzere karşılayacağınızı taahhüt etmektesiniz.

BİLGİ İBRAZI

Bu site aracılığı ile bize sunulan tüm bilgiler bizim özel mülkiyetimizi haline gelecektir. 1998 tarihli Veri Koruma Sözleşmesi’nde belirtilen istisnalar hariç, gizlilikle ilgili herhangi bir zorunluluğa tabi olmayacağız ve bu bilgiyi herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olacağız.

VERİ KORUMA YASALARI

finansalyazar, Avrupa Birliği içindeki ve T.C ’deki Veri Koruma ile bağlantılı tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere uyar; öyle ki Avrupa Birliği’nde yerleşik bireylere ilişkin kişisel verileri işleyebiliriz. İşbu hükümleri ve koşulları kabul ederek sitemize erişim sırasında sizden elde edilen kişisel verileri finansalyazar işlemesine ve bu verileri Amerika Birleşik Devletleri’ne göndermesine muvafakat göstermektesiniz.

finansalyazar kişisel bilgilerinizi sitede belirtilen tüm amaçlar doğrultusunda işlemek isteyebilir. Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerdekiler de dâhil olmak üzere, verilerinizi finansalyazar bağlı şirketlere ifşa etmeyi isteyebiliriz. Bu ifşaatlar dışında, finansalyazar hiçbir zaman açık izniniz olmadan, üçüncü kişilere karşı kimliğinizi ortaya çıkaracak şekilde kişisel bilgilerinizi umuma açıklamayacak, yayımlamayacak ya da dağıtmayacaktır.

Yazılı olarak başvurmanız durumunda finansalyazar tarafından saklanan kişiler verilere erişme ve silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Lütfen bu türedeki taleplerinizi Gizlilik Sorumlusu’nun dikkatine ibaresiyle gönderiniz.

HİPERMETİN BAĞLAÇLARI

Hipermetin bağlaçları bize ait olmayan web sitelerine erişmenize olanak tanır. Bu bağlaçları sunarken, sitemizle bağlantılı diğer web sitelerinin içeriklerini ne her hangi bir şekilde onaylamaktayız ne de içerikleriyle ilgili sorumluluk kabul etmekteyiz. Sitemize hiper bağlaç ile bağlantılı yanıltıcı, hatalı, lekeleyici, tehdit edici ya da müstehcen veya zaman zaman yürürlüğe giren yönetmeliklerle uyumlu olmayan içeriklerden sorumlu değiliz. Hipermetin bağlaçları yalnızca kullanıcı kolaylığı sağlamak amacıyla sitemizde bulunmakta olup, kullanıcılar bu bağlaçların içeriği sebebiyle oluşabilecek finansalyazar herhangi bir hukuki talepte bulunmayacaklarını ve olası uyuşmazlıkta finansalyazar her türlü bilgi ve desteği sağlayacaklarını peşinen taahhüt ederler

FESİH

Sitemize erişiminiz ve kullanımınız, herhangi bir parola ile erişim dâhil olmak üzere, tarafımızdan bir neden göstererek ya da göstermeksizin, herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak kaydıyla haber verilerek değiştirilebilir, sınırlanabilir ya da sonlandırılabilir.

İLİŞKİNİN SONLANDIRILMASI

Bu hükümlerin herhangi bir bölümünün bir nedenden dolayı yargı mercii tarafından geçersiz ilan edilmesi halinde, bu durum geri kalan kısımlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu geri kalan kısımlar, uygun olmayan kısımlar elimine edilmiş gibi, tam olarak yürürlükte kalacaktır.

DEĞİŞİKLİKLER

finansalyazar, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin bu site ve kullanımını düzenleyen hükümler ve koşullar üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler bağlayıcıdır ve bu nedenle bu sayfayı periyodik aralıklarla ziyaret ederek güncel hüküm ve koşuları gözden geçirmelisiniz.

Çerez Politikası

Çerezler, veri toplamak üzere internet sitemiz tarafından kullanılan ve sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezler, sizin için daha kullanışlı, etkili ve güvenli çevrimiçi bağlantı sağlar. Çerezler, belirli bir kişiye tahsis edilemez ve herhangi bir kişisel bilgi içermez. Bu veriler, bizim tarafımızdan diğer veri kaynakları ile birleştirilmez. Kullandığımız çerezlerin çoğu “oturum çerezleri” dir ve bu çerezler tarayıcı oturumu sonuçlandırdığında silinmektedir. Ayrıca, siteyi tekrar ziyaret eden ziyaretçilerin tanınmasını sağlayacak bazı uzun ömürlü çerezler de vardır. Özellikle bu çerezler, web sitesine bağlandığınız ülkeyi tespit etmek için kullanılır ve böylece bir sonraki site ziyaretinizde ilgili ülkeye yönlendirilebilirsiniz.

Çerezlerin bilgisayarınıza herhangi bir zararı yoktur ve herhangi bir virüs içermezler. Çerezlerin bilgisayarınızda yüklü olup olmadığını belirlemek için tarayıcı ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Web sitemizdeki çerez kullanımını kabul etmeyi tercih etmiyorsanız tarayıcı ayarlarınızdaki ilgili değişikliklerle çerez kullanımını önleyebilirsiniz.