Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Mansa Musa’nın Mısır ziyareti, tarihte en ünlü seyahatlerden biridir. Ancak, altın stoğu nedeniyle Mısır ekonomisi üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Bu yazıda, Mansa Musa’nın Mısır ekonomisine ekonomik etkileri ele alındı.

Mansa Musa Kimdir?

Mansa Musa, 14. yüzyılda Batı Afrika’da yaşayan zengin bir hükümdardı. Altın ve tuz ticaret yolu üzerindeki konumu sayesinde büyük bir zenginliğe sahipti ve 1324 yılında gerçekleştirdiği hac seyahati sırasında altın stoğu ile Mısır ekonomisine büyük bir katkıda bulundu. Mansa Musa’nın Mısır ziyareti, o dönemde dünya ekonomisinde büyük bir etki yarattı ve ekonomistler arasında hala tartışılmaktadır.

Mansa Musa’nın Mısır’a getirdiği altın stoğu, ülkenin ekonomisini başlarda olumlu yönde etkilesede ilerleyen günler pek öyle olmayacaktı. Mali Kralı’nın Altın stoğu, ilk önce fakirlerinde altına kolay ulaşabilmesiyle fakir halka mutluluk ve bereket getirdi. Fakir olan halk kısa süreli bu zenginlik sarhoşluğu içerinde Mısır’ın para birimindeki değer artışını fark edemedi ve ekonomik olarak büyümeyi kaydedildi.Eğer ekonomik büyüme tek seferlik kaynak dağılımı ile verimsiz bir şekilde yapılırsa 2010-2020 Türkiyesi gibi sonuçlarına katlanırsınız. Alım gücünüz düşerken evleriniz, arabalarınız özetle ithal ürünleriniz ve kıt kaynaklarınız hızla değerlenmeye başlar. Bu elinde olan için başta iyi gözükse de düşen alım gücü ile bir daha aynısından alamayacak oluşu maalesef felaketle sonuçlanır. Sattığınız aracı yerine koyamaz, elinde bu artışa eşlik edemeyen kaynaklara sahip insanlar ise hızla fakirleşerek devletin popüler eylemleri neticesinde orta gelir tuzağına düşer.

Mansa Musa’nın altın stoğu, inşaat sektöründe büyük bir artışa neden oldu ve birçok tarihi yapıyı inşa etmek için kullanıldı. Diyebilirsiniz ki burada da inşaat, evet çünkü en temel ihtiyaç barınmadır. Bu başlarda, Mısır ekonomisindeki inşaat sektörünün gelişmesine katkıda bulundu. Ancak, Mansa Musa’nın Mısır’a getirdiği altın stoğu aynı zamanda ülkenin ekonomisinde de bazı olumsuz sonuçlar yarattı. Fazla altın stoğu, ülke genelinde enflasyona neden oldu ve fiyatları yükseltti. Bu, Mısır halkının satın alma gücünü düşürdü ve birçok sektörde işsizliği artırdı. Ayrıca Mali’nin yüksek altın stoğu, Mısır’ın dış ticaret dengesi üzerinde de olumsuz bir etki yarattı. Çünkü, altın stoğu, ithalatın artması ve ihracatın azalmasına sebep verdi. Bu süreçten en çok etkilenen ise şüphesiz komlu ülkeler oldu.

Özetle; dönemin dünya ekonomisinde büyük bir etki yarattı ve Mısır ekonomisi üzerinde de önemli bir etkiye sahip oldu. Altın stoğu, Mısır’ın para biriminde değer artışına neden olsa da, enflasyon bu zenginliği silip ve satın alma gücünü düşürdü. Ayrıca, dış ticaret dengesi üzerinde de olumsuz bir etki yarattı. Ancak, altın stoğu inşaat sektöründe büyük bir artışa neden oldu ve birçok tarihi yapıyı inşa etmek için kullanıldı.Ekonomistler Ne Diyor?

Birçok ekonomist, bu ziyareti ve altın stoğu hakkında farklı görüşlere sahiptir. Bazıları, altın stoğunun enflasyona neden olması ve satın alma gücünü düşürmesi nedeniyle olumsuz bir etki yarattığını düşünürken, diğerleri altın stoğunun Mısır ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını ve inşaat sektöründe büyük bir artışa neden olduğunu savunuyorlar.

Ancak, genel olarak ekonomistler, dış ticaret dengesinin bozulması gibi bazı olumsuz sonuçların, ülkelerin ellerindeki stokları hızla kullanarak piyasaları dengesizleştirmeleri nedeniyle ortaya çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Bu tür durumlarda, hükümetlerin ve merkez bankalarının hızlı ve etkili müdahalelerle piyasaları dengelemeleri gerektiği konusunda fikir birliği var.

Ayrıca, ekonomistler genellikle, ekonomilerdeki dengesizliklerin, bir ülkenin ihracatına ve ithalatına bağımlılığını artırarak daha fazla risk yaratabileceği konusunda uyarıyorlar. Bu nedenle, ülkelerin ekonomik büyüme için diğer stratejileri de geliştirmeleri gerektiği ve sadece tek bir kaynağa dayalı ekonomilerin riskli olabileceği konusunda dikkatli olunması gerekiyor.Özellikle hükümetlerin bu gibi durumlarda vermesi gereken tepki popülist olmamalı. Popülist eylemlerin sonucu beklenmediği gibi çıkabilir. Ekonomide arz-talep dengesini yeniden inşa edip kaynakların verimli kullanımının sağlanması ile Mansa Musa’nın Mali’den getirdiği altın iyi idare edilseydi ve yatırıma çevrilseydi bunlar yaşanmayacaktı.

Evet belki zengin olduğunu düşünen fakir halk kendince haklı sebeplerle hunharca kaynakları kötü kullandı ama devlet olarak durum daha iyi idare ettirilebilir ve piyasadaki para gücü ithalat-ihracat dengesi gözetilerek dengelenmeliydi. Zenginin malı yine züğürdün çenesini yordu galiba.

Buna Göz Atmalısın

Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Benzer Gönderiler