Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasından işlem yapılabilmesi için oluşturulmuş endeks olan Katılım Endeksi’ni birlikte inceleyelim.

Katılım Endeksi, katılım esaslarına göre yatırım kararlarını veren bireysel yatırımcıların katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasından işlem yapabilmesi için Borsa İstanbul tarafından oluşturulmuş endekstir.

Katılım Endeksinin Temel Amacı Nedir?

Katılım endeksi oluşturulmasının temel amaçları şunlardır: • Yatırım yapmak isteyen kişi ya da kurumlara katılım esasına uygun bir şekilde faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapma özgürlüğü sunmak.
 • Şirketlerin katılım esaslarına yönelik farkındalıklarının artmasını sağlamak.
 • Katılım finans sektörüne katılımı teşvik etmek.
 • Şirketlerin bu sektördeki fonlama imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri sağlamak.

Katılım Endeksi Türleri Nelerdir?

Katılım endeksleri;

  Buna Göz Atmalısın
 • BIST Katılım Tüm,
 • BIST Katılım 100,
 • BIST Katılım 50,
 • BIST Katılım 30 ve
 • BIST Sürdürülebilirlik Katılım endeksi olarak düzenlenmiştir.

Katılım endeksleri için Mayıs-Eylül ve Ekim-Nisan olmak üzere 2 endeks dönemi vardır. Her 6 ayda bir endeks içeriğindeki hisse senetleri değerlemeye tabi tutulmaktadır. 

Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Faaliyet Alanları Nelerdir?

Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirket payları, katılım endeksi kapsamı dışında bırakılır. Bu faaliyet alanları dışındaki şirketler -diğer kriterleri sağlamak koşuluyla- katılım endeksinde yer alabilir.
            a)      Alkollü içki üretim ve ticareti,
           b)      Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
           c)      Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler,
           d)     Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti,
           e)      Faizli finans işlemleri,
           f)       Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler,
           g)      Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık,
           h)      İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
           i)        Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler,
           j)        İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler,
           k)      Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti.

Katılım endeksi borçluluk oranına göre de belirlendiğinden bazen hisseler bu endekse girip çıkabilir. Bu o hissenin (tıpkı bu endekse hiç giremeyen şirketler gibi) haram olduğu anlamına gelmez. Sadece olası zararan korumak adına risk azaltma işemidir.Katılım Endeksi
 • Kaydet
Katılım Endeksi

Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Benzer Gönderiler