Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Warren Buffett, dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olarak tanınır ve yatırım kararlarını şekillendirirken temel bir ilkeye dayanır: Şirketlerin Gelir Tablosu ve Bilanço gibi finansal tablolarını detaylı bir şekilde incelemek. Buffett’a göre, bir şirketin finansal durumunu anlamak, yatırım yapmadan önce kritik bir adımdır.

İşte Warren Buffett’ın şirket değerlemesi hakkındaki düşünceleri:

1) Gelir Tablosu Analizi: Buffett’a göre, bir şirketin finansal analizine başlarken Gelir Tablosu ile başlamak önemlidir. Gelir Tablosu, bir şirketin gelir ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde gösterir. Özellikle Buffett, şirketin brüt kâr marjını ve brüt kârın hasılata oranını incelemeye büyük önem verir. Brüt kâr marjı, bir şirketin ne kadar etkili bir şekilde kar elde ettiğini gösterir ve bu marjın yüksek olması, sürekli rekabet üstünlüğünü işaret edebilir.2) Satışların Maliyeti: Satışların Maliyeti, bir şirketin brüt kârını belirlemek için önemli bir kalemdir. Buffett, bu kalemde nelere dahil edildiğini ve bir şirketin ne kadar etkili bir şekilde maliyetleri kontrol ettiğini incelemeye özel önem verir.

3) Faaliyet Giderleri: Genel Yönetim Giderleri ve Pazarlama, Dağıtım ve Satış Giderleri gibi faaliyet giderleri, bir şirketin idari harcamalarını ve satış faaliyetlerine yönelik maliyetleri temsil eder. Buffett, sürekli rekabet üstünlüğüne sahip bir şirket ararken bu giderlerin düşük olmasını tercih eder. Şirketin brüt kârının yüzde 30’unun altında olması, Buffett’a göre etkileyici bir durumdur.

4) Araştırma ve Geliştirme Giderleri: Araştırma ve geliştirme giderleri, Buffett için önemli bir konudur. Buffett, çok fazla AR-GE harcaması yapan şirketlerin rekabet üstünlüğünü sürdüremeyebileceğini düşünür. Bu harcamaların, yeni ürünlerin tasarlanması ve satış programlarının yeniden düzenlenmesi gibi ekonomik yükler getirebileceğini ve uzun vadeli rekabet üstünlüğünün riske girebileceğini belirtir.5) Finansman Giderleri: Buffett’a göre, bir şirketin faaliyet gelirlerine göre düşük finansman giderine sahip olması, genellikle rekabet üstünlüğüne işaret eder. Yüksek finansman giderleri ve aşırı borç kullanımı, bir şirketin finansal sağlığını tehlikeye atabilir.

6) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler: Bu kalemler, bir şirketin ana iş faaliyetlerinin dışında kalan varlık satışları veya yatırımlardan kaynaklanan kâr veya zararı gösterir. Buffett, bu gelirlerin ve giderlerin dönem kârı hesaplamalarından çıkarılması gerektiğini düşünür. Bu, şirketin esas faaliyetlerinden elde ettiği geliri değerlendirirken daha net bir resim sağlar.

7) Dönem Kârı: Buffett, bir şirketin dönem kârının uzun vadede artması gerektiğine inanır. Şirketin tarihi süreçte karlılığının arttığını görmek, rekabet üstünlüğünün bir işareti olabilir.8) Banka ve Finans Kuruluşları: Warren Buffett, banka ve finans kuruluşlarını bu çerçevenin dışında tutar. Bu sektörlerdeki şirketlerin değerlemesi farklıdır ve daha fazla dikkat gerektirir.

Buffett’ın bu finansal analiz yaklaşımı, yatırımcılara şirketleri değerlendirme ve uzun vadeli yatırım kararları verme konusunda rehberlik eder. Özellikle rekabet üstünlüğünün sürdürülebilirliği ve şirketin finansal sağlığı, Buffett’ın odaklandığı temel unsurlardır.


Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Benzer Gönderiler