Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Citibank Yıkıcı Yenilikler serisinin dokuzuncusu olan yeni raporunda, bir kez daha sektörler genelindeki öncü kavramlar göz atmış ve nihayetinde pazarlarını alt üst edebilecek yeni ürünleri belirlemiş. “Yeni” kavramlardan birkaçı, geçmişte keşfedilen yeniliklerin türevi. Bu yıl listeye teknolojiyle ilgili kavramlar hakim, perakendeden eğitime ve çiftçiliğe kadar bir dizi sektörü kapsıyor. Gelin Türkçe’ye çevirdiğim bu raporun giriş ve özet kısmını yakından inceleyelim.

Dijital Geleceğe Hızlıca Gözat

7 milyar dolar: sabit kablosuz geniş bant için olası yıllık gelir fırsatı sağlayacak
Veri Yapısı: bir kuruluşun platformları ve veri türleri genelinde veri erişimini, yönetimini ve kullanımını basitleştirecek
Dikey çiftlikler kullanımı: geleneksel çiftliklerden %95 daha az su, %99 daha az toprak, %70 daha az gübre kulandıracak
Toplu mülkiyet: merkezi olmayan otonom kuruluşlar (DAO’lar) ile kuruluş yapısı değişecek
3X-6X: allojenik hücre terapileri, otolog tedavilerden daha hızlı güvenli ve etkili hasta tedavisi sağlayacak
%18: profesyonel e-öğrenime dışarıdan yapılan harcamalar, önümüzdeki yıllarda bileşik yıllık büyüme gösterecek
%20: 2030 yılına kadar Yüksek NA EUV litografi sistemlerinin olası genel pazar payı
%61: 2022’de ABD’li sosyal medya kullanıcılarının sosyal ticaret satın alma işlemi oranı
285 GW: ABD’de kullanımdan kaldırılan elektrik üretim varlıklarını dengelemek için yeni küçük modüler reaktör santrallerine ihtiyacı
Daha düşük: Sodyum-iyon pilleri lityum-iyon pillere göre ham madde maliyeti

Durdurulması ve Düşünülmesi Gereken 10 Şey Daha

İnovasyon ve finansmanın bir araya geldiği alanlara, temaya göre risk sermayesi (VC) finansmanı miktarına bakarak başlıyoruz. Girişim sermayesi fonlamasındaki toplam büyüme 2010 ile 2020 arasında istikrarlı bir şekilde artmasına rağmen, yatırımlar 2021’de kabaca ikiye katlanarak 723 milyar dolara ulaştı. Bu seviyelerin devam edeceğine dair iyimserliğe rağmen, VC finansmanı 2022’de geri çekildi.Sürdürülebilirlik cephesinde, küresel sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak yenilikleri öne çıkarmaya devam ediyoruz. Bitkilerin veya mahsullerin iç mekanlarda dikey olarak istiflenmiş katmanlar halinde yetiştirildiği dikey tarım, geleneksel tarıma göre daha az su, gübre ve toprak kullanır ve bu da daha düşük emisyona yol açar. Dikey çiftliklerde otomasyon yeteneklerinin hızlanması, ölçeklenebilirliğini ve karlılığını da iyileştirdi.

Şarj oluşturmak için lityum gibi metaller yerine sodyum kullanan sodyum-iyon pillerdeki gelişmeler, mevcut pil teknolojilerine göre dünya çapında sodyum bolluğu nedeniyle daha düşük malzeme maliyetlerine ve daha düşük tedarik zinciri baskılarına sahiptir. Bu avantajlar, elektrikli araç penetrasyon oranlarını artırabilir. Enerji üretimi açısından, küçük modüler nükleer reaktörler, küresel enerji piyasalarında yıkıcı olabilir, enerji fiyatlarını dengeleyebilir ve teşvikleri dünya çapında gaz ve kömür enerjisi üretiminden uzaklaştırabilir.

Teknolojideki yenilikler potansiyel olarak alışveriş yapma, internete erişme, yalnızca verileri değil kurumsal yapıları düzenleme, eğitim alma ve yüksek performanslı bilgisayarlar üretme şeklimizi değiştirebilir. Sosyal ticaret, alışveriş yapanların ürünlerle etkileşim biçimini ve aynı zamanda perakendecilerin ürün yol haritalarını nasıl bilgilendirdiğini dönüştürüyor. Haneler ve küçük işletmeler yakında kablosuz geniş bant erişimi için sabit geniş bant kablolarını kesebilir ve bu da geniş bant hizmetleri için adreslenebilir pazarı genişletebilir. Çevrim içi profesyonel öğrenim, nitelikler ve sertifikalandırma yoluyla beceri kazandırma, üniversiteleri sekteye uğratabilir veya öğrenci tercihlerindeki değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.Örgütsel bir bakış açısıyla, blockchain tabanlı kollektif olarak sahip olunan ve akıllı sözleşmeler yoluyla belirlenen ve uygulanan kurallarla yönetilen merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO’lar), dijital topluluk mülkiyeti yoluyla daha fazla bireyin kendileri için topluca çalışmasını sağlayabilir. Veri yapısı, bir kuruluşta farklı platformlardaki verilere erişimi basitleştirmek için kullanılabilir ve yüksek NA aşırı ultraviyole litografinin yarı iletken üretiminde maliyetleri düşürmesi ve karmaşıklığı azaltması beklenir.

Son olarak, sağlık hizmetlerinde, bir hastalığı tedavi etmek veya iyileştirmek için bir hastaya infüze edilen hücreleri hastaların kendileri yerine ana hücre bankalarından alan allojenik hücre terapileri, hasta için daha az invaziv olmalıdır ve hücre terapisinin kullanılabilirliğini artırabilir.

Konular ilginizi yeterince çektiyse ileri okuma için YIKICI YENİLİK IX sayfasına göz atabilirsiniz.
Popüler Yazılar:    Yurtdışı Hisse Vergilendirmesi        IBKR Hesap Açılış        Altın Yatırım Çeşitleri        Borsa Yatırım Fonları (BYF)

Benzer Gönderiler