İşletme yöneticileri, işletmelerine yatırılan tüm fonların karlılığını belirlemek için varlık getirisi oranı kullanır. ROA bir karlılık ölçüsü olsa da, özkaynak kârlılığı oranından farklıdır ve yöneticiler ve yatırımcılar için farklı etkileri de vardır.

ROA Nedir?

ROA, bir şirketin işletmeye yatırım yapılan her bir dolar için ne kadar vergi sonrası kar elde ettiğinin nihai ölçüsüdür. İşletmedeki her varlık dikkate alınır: nakit, binalar, envanter, taşıtlar, fikri mülkiyet, makine, ekipman ve alacaklar. ROA, hissedarlara özel ilgi duyuyor çünkü yatırımlarından ne kadar para kazandıklarını bilmek istiyorlar. ROA, yatırımcıların ve yöneticilerin, şirketin varlıklarını kar elde etmek için ne kadar verimli kullandıklarını belirlemek için kullanılan daha geniş bir göstergedir.Formül Nedir?

ROA’yı hesaplamak için, yıllık net karı ortalama toplam aktiflere bölün:

ROA = Net Kar / Ortalama Toplam Varlıklar

ROA’nın hesaplanması bir oran olmakla birlikte, genellikle bir yüzde olarak sunulur. Bir firmanın varlıklarının miktarı bir yıldan fazla değişebilir, bu nedenle hesaplama için ortalama toplam varlıkları kullanmak daha iyidir. Bir şirketin ortalama toplam varlığını belirlemek için, yılın başında şirketin varlıklarını yıl sonunda varlıklarına ekleyin ve ikiye bölün.,ROA Hesaplama Örneği

Bir şirketin 100.000 ABD Doları borcu ve 50.000 ABD Doları özkaynağı olduğunu varsayalım. Ayrıca 10.000 ABD Doları tutarında faiz ve vergi öncesi kar (BAIT) elde etti. Finansman giderleri 2.500 ABD Doları ve vergi oranı %25 ise, ROA ne kadar olur?

Önce varlıkları hesaplıyoruz: Borçlar + Özkaynak = 100.000 + 50.000 = 150.000 ABD Doları

Ardından vergi öncesi karı elde ederiz: BAIT-Finansal Giderler = 10.000-2.500 = 7.500 ABD DolarıBu sonuçtan vergileri düşeriz ve net kar elde ederiz: 7.500 – (0.25 * 7.500) = 5.625 ABD Doları

Buna Göz Atmalısın

Son olarak, varlıkların karlılığını bulmak için ilgili bölümü yaparız: 5.625 / 150.000 = 0.0375 = %3.75

Benzer Gönderiler